Monday, July 4, 2011

Însingurare / Loneliness

Pierdută-n mulțime
din nou însingurarea
ultim refugiu...
doar florile de cireș
îmi luminează calea

Lost in the crowd
anew my loneliness
last heaven...
only cherry blossoms
illuminate my way

Vântul de toamnă / Autumn wind

Vântul de toamnă
prin frunza destrămată
țese povestea
unei iubiri trecute
ca și soarele verii
Autumn wind
through the scattered leaves
embroides the story
of a past love
like the summer sun

Picuri de ploaie / Drops of rain

Picuri de ploaie
peste florile albe...
mici frunze roșii
frânturi dintr-un vis și
dorul meu de sakura

Drops of rain
over all white flowers...
these small red leaves
pieces of my day dream
and my sakura longing